ateo.cz/obrazky/


"Uvědomuji si, že mým úkolem není měnit svět ani člověka - na to nejsem dost ctnostný a chybí mi i proniknutí do podstaty věcí. Ale možná je mým úkolem šířit těch pár hodnot, bez nichž by ani v reformovaném světě nestálo za to žít, bez nichž by si člověk - byť "nový" - ani nezasloužil úctu."
/Albert Camus/
 

„Chlapče, jsi blbej jak necky – ale nejsi hlupák a máš dobré srdce. Víš, docela Ti závidím, má duše je uzavřena ve špatném těle, a tak mnoho nezmůžu. Tobě stačí málo, abys dokázal svou mysl oprostit od všeho dobrého i zlého a soustředit ji na věci podstatné. Nesnaž se potírat zlo, neboť bys narušil rovnováhu. Ale zasévej dobro, aby ho na Světě bylo více.“ /VT Marvin/

"Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé tajemství a snad i jediný recept na štěstí." /Jan Werich/

"Lidé vědí, co dělají; často dokonce vědí, proč dělají to, co dělají; ale nevědí, co to dělá, když to dělají."
/Michel Foucault/

"Běda umělcům, po kterých nikdo neplivá."
/Vega/

"Člověk, na nějž nadávají blbci, je hoden důvěry."
/Sartre/

"Člověk, jenž nikdy nemění své názory, je jako stojatá voda a plodí plazy mysli."
/William Blake/

"Pokračovat může jen to, co je schopno proměny; právě to je zásada, podle níž žijí nekoneční hráči."
/James P. Carse/

"Lidé, kteří jsou v lásce rozumní, jsou lásky neschopní."
/Douglas Yates/

"Je velmi málo lidí, o nichž by se dalo říci, že poznat je, znamená obohatit život vlastní."
/John/

"Je dobře, že lidé dovedou přemýšlet, ale je nezbytné, aby dovedli i milovat."
/Bernard Iddings Bell/

"Podstatou lásky není hledět okouzleně jeden na druhého, ale dívat se kupředu stejným směrem."
/A. de St. Exupéry/

"Přátelství je schopen ten, komu lidé neznechutili člověka, kdo věří a ví, že se v davu vyskytují velkorysí lidé, svrchovaní duchové a dobrá srdce, ten, kdo se neunaví jejich hledáním a miluje je ještě dříve, nežli je našel."
/Bonnard/

"Je těžké vytáhnout z básní nějaké zprávy, přesto však lidé každodenně bídně umírají z nedostatku toho, co by v básních našli."

/William Carlos Williams/ 

"Jestliže budete pořád dělat to, co vždycky - vždycky dostanete jen to, co jste už měli."

/Autor neznámý/

"Druhá zásada tajemna:...věci, které kdysi byly ve vzájemném kontaktu, se i nadále na dálku ovlivňují, i když přímé spojení už bylo přerušeno."
/Sir James G. Frazer/

"V kolika věcech se díváme, kam vlaje kouř, místo abychom se dívali, odkud vítr vane."
/K. Čapek/

"Kilgore Trout kdysi napsal povídku, která byla dialogem mezi dvěma kvasinkami. Pojídaly cukr, dusily se ve vlastních výkalech a diskutovaly přitom o smyslu života. Vzhledem k jejich omezené inteligenci jim nikdy nepřišlo na mysl, že vlastně vyrábějí šampaňské."
/Kurt Vonnegut, jr./

"Velkou známkou lásky je podrobit se vůli toho, koho milujeme."
/Moliére/

"Ještě nikdy žádný pesimista neodhalil tajemství hvězd, ani nedoplul k neznámé zemi, ani lidskému duchu neobjevil nové nebe."
/Helen Kellerová/

"Podívejte se na to takhle...Kdyby bylo vše jasné, tak by vám všechno přišlo úplně marné. Nuda by zaplavila svět bez stínů jakýmsi necitelným životem tvořeným nekvašenými lidskými dušemi. Jenže míra neklidu je dar od Boha. Naděje, která - z vašeho pohledu - září na temný práh, nevychází ze světa nadměrné jistoty."
/Marcel Proust/

"Příroda a srdce jsou nevyčerpatelné."
/Saint-Pierre/

"Když toužíš po lásce, dávej lásku. Když chceš mít přítele, buď přítel. Když chceš milosrdenství, buď milosrdný. Když toužíš po kráse, zkrášluj svět kolem sebe pro druhé, protože tohle je zákon, nejen dobrá věc, ale zákon."
/Edgar Cayce/

 "Já věřím tomu: Že jsem. Že má duše je temný les. Že mé poznané já nikdy nebude nic víc než jen malá mýtinka v onom lese. Že bozi - bozi neznámí - vystupují z lesa na onu mýtinu mého poznaného já a pak se zase do toho lesa vracejí. Že abych je nechal přijít a zase odejít, musím mít odvahu. Že se lidmi nikdy nenechám k ničemu nutit, ale že se vždycky budu snažit nalézt a uznávat bohy ve mně i bohy v ostatních mužích i ženách a podřizovat se jim. To je mé krédo."
/D. H. Lawrence/
 

"Od samého počátku své existence si lidé dopřávají málo radosti. Právě to je, moji milí bratři, náš prvotní hřích. Chce se mi věřit jedině v Boha, který umí tančit."
/Henri Matisse/

"I pád na hubu je pohyb dopředu." /Eva Šlehoferová/

"Nedůvěra je moudrost hlupáků." /G. B. Shaw/             

"Nikdy nelituj ničeho, co bylo krásné, i kdyby to byl ten největší přestupek na světě!""Neposmívej se snům někoho jiného. Lidé. kteří nemají sny, nemají mnoho."

"Co už oči dávno zapomněly, srdce si ještě pamatuje."

"Je-li člověk nešťastný, bolí ho i smích."

"Skutečným úsměvem života je úsměv ve chvíli, kdy je ti do pláče."

"Nejcennější věc, jakou můžeme darovat druhému člověku, je náš čas."

"Nejvíce nebezpečné choroby srdce jsou: závist, nenávist, lakomství a LÁSKA."

"Hodnotu některých věcí si uvědomíme až potom, když je ztratíme ..."

"Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale okamžiky."

"Nejsmutnějšími sny v životě jsou ty, o nichž víme, že se nám nikdy nesplní."

"Rána na těle se zahojí lépe a bolí o mnoho méně než rána na duši."

"Nejvíc nám chybí ten, koho jsme měli a už nikdy mít nebudeme."

"Časem litujeme všechny hříchy, kterých jsme se dopustili, ale i ty, které jsme propásli..."

"Život je krásný, když najdeš jeho smysl. Pokud jsi ho ještě nenašel, hledej dál s přesvědčením, že ho brzy najdeš.  A pokud jsi ho už našel, žij s potěšením, že už ho máš."

"Nejsem nerozumný. Jen nemám ten samý rozum jako vy." /Diogenés/

"Chceme-li lásku na celý život, pěstujme sex, jako by byl na jednu noc." /Benjamin Kuras/

"Nikdy jsem nemyslel, že by svoboda člověka záležela na tom, aby dělal, co chce, nýbrž spíš v tom, aby nikdy nedělal, co nechce."

"Ve světě je na sta různých jazyků, ale úsměv hovoří všemi jazyky."

"Je to revolver ve vaší kapse, nebo jste tak rád, že mne vidíte?"

"Zralý věk je takový, kdy zůstáváme ještě mladými, ale už s mnohem větší námahou."

"Klepneš-li džbánem o hlavu a uslyšíš dutý zvuk, nemusí to ještě znamenat, že je prázdný džbán."

"Nejsem na kolenou, jen odpočívám, vstanu a půjdu dál."

"Vesmír naplní vaši nádobu - ať už nesete džbán, sklenici nebo náprstek." /Sonia Choquette/

"Když dobře vychováme děti, musíme se smířit s tím, že se bez nás obejdou." /Vladislav Müller/

"Někdy i žít je statečným činem." /Seneca/

"Láska je jedno z těch utrpení, jež není možno skrývat. Stačí jedno slovo, jeden nepatrný pohled, ba dokonce i mlčení k tomu, aby se projevila v plném rozsahu." /Pierre Abélard/

Láska se ptá přátelství: "Proč jsi na světě, když existuji já?" 
"Protože ty pácháš bolesti a rány, ale já je hojím."/Šárka Kramná/