Poetická čajovna JM 8 - Luciana Klobušovská

 

Za účasti vynikajícího recitátora Zdeňka PŘEVOROVSKÉHO představí ukázky z chystané sbírky ANI JEDNA KOPŘIVA básnířka
LUCIANA KLOBUŠOVSKÁ

Kytara a zpěv: Eva Dvořáková, Praha
Kdy: pátek 11. dubna 2008
V kolik: v 19:00 hodin
Kde: Křišťálová čajovna Galerie Cesty ke světlu Zdeňka Hajného, Praha 4 - Chodov, Zakouřilova 955/9

(Luciana Klobušovská)

(Hosté)