Čím se ženy souží

Svojí velké lásce - ona to má všechno na svědomí.

Čím se ženy souží...
(Obsahuje verše Karla LUPOMĚSKÉHO v části Po čem muži touží)
 
Píši ti lásko
 
pro písmenka drobná
jsem přes propasti mysli klopýtala
abych ti zprávu dala:
žiji
co cítila jsem ještě nepomíjí

píši ti lásko
 
ne snad z touhy těla
jen pro čas který štěstím svým jsme zvali
jím náruč otvírali
v době
kdy cosi krásné hledali jsme v sobě

píši ti lásko
 
z noci ukrajuje
čas chvíle které náleží už spánku
a ze rtů od červánků
padá
na zvlhlý polštář tiché „mám tě ráda“