Jen tak

Všem svým blízkým s veškerou láskou, jíž jsem schopná.

Jen tak..

 

Hluboká údolí
malebné stráně
hory ční k nebesům
vrhni se na ně
zblízka si prohlédni zákoutí svůdná
žíznivý tuláku
chci být tvá studna

nektar svůj dej mi pít
- kapičku rosy
poplujem vesmírem nazí a bosí
s tebou mě neděsí mrazivá rána
hladový tuláku
chci být tvá mana

blízkostí opilí ve dne i v noci
dýchám jen po chvílích
neptám se kdo jsi
mě touha s nadějí v náruč tvou ženou
můj věčný tuláku
chci být tvou ženou